حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


مزایای کباب پز تابشی

مزایای کباب پز تابشی = مزایای کباب پز تابشی;

مزایای کباب پز تابشی (کبابپز تابشی)