حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عربستان توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت

تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عربستان توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت = تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عربستان توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت;

تجهیز آشپزخانه صنعتی سازمان حج و زیارت عربستان توسط کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت

در سال 1393 شرکت خلاق دماگستر اراک تنها مخترع و سازنده کباب پز تابشی شید پخت اقدام به تجهیز آشپزخانه صنعتی ایران در عربستان نمود.