مصاحبه اختصاصی خبرگزاری ایسنا با شرکت خلاق دماگستر اراک پیرامون محصولات جدید کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت

مصاحبه اختصاصی خبرگزاری ایسنا با شرکت خلاق دماگستر اراک پیرامون محصولات جدید کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت = مصاحبه اختصاصی خبرگزاری ایسنا با شرکت خلاق دماگستر اراک پیرامون محصولات جدید کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت;

خبرگزاری ایسنا طی مصاحبه ای اختصاصی با مدیر عامل و مدیر فروش شرکت خلاق دماگستر پیرامون محصولات جدید کباب پز تابشی شید پخت در شرکت خلاق دماگستر اراک حضور یافتند.