حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


مصاحبه اختصاصی خبرگزاری ایسنا با شرکت خلاق دماگستر اراک پیرامون محصولات جدید کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت

مصاحبه اختصاصی خبرگزاری ایسنا با شرکت خلاق دماگستر اراک پیرامون محصولات جدید کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت = مصاحبه اختصاصی خبرگزاری ایسنا با شرکت خلاق دماگستر اراک پیرامون محصولات جدید کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت;

خبرگزاری ایسنا طی مصاحبه ای اختصاصی با مدیر عامل و مدیر فروش شرکت خلاق دماگستر پیرامون محصولات جدید کباب پز تابشی شید پخت در شرکت خلاق دماگستر اراک حضور یافتند.