تجهیز آشپزخانه صنعتی مجتمع رفاهی ورزشی شرکت نفت محمود آباد توسط کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت مدل برلیان

تجهیز آشپزخانه صنعتی مجتمع رفاهی ورزشی شرکت نفت محمود آباد توسط کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت مدل برلیان = تجهیز آشپزخانه صنعتی مجتمع رفاهی ورزشی شرکت نفت محمود آباد توسط کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت مدل برلیان;

در مردادماه سال جاری شرکت خلاق دماگستر اراک تنها مخترع و سازنده کباب پز تابشی شید پخت اقدام به تجهیز آشپزخانه صنعتی مجتمع رفاهی ورزشی شرکت نفت واقع در شهرستان محمود آباد نمود.

این آشپزخانه با کباب پز اتوماتیک تابشی مدل برلیان که امکان پخت همزمان دو نوع کباب را به صورت همزمان دارد تجهیز گردید.