بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت خلاق دما گستر اراک

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت خلاق دما گستر اراک = بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت خلاق دما گستر اراک;

جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از غرفه شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران بازدید کردند.