حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


تجهیزات آشپزخانه صنعتی

فر تابشی برنج تک پرس (ته چین - برنج ته دیگی)

چرخ گوشت های صنعتی

سیخ شوی

سرخ کن

خلال کن