086-34130725 :: 09120940729

شیدپخت (خلاق دما گستر اراک)

تجهیزات رستوران، آشپزخانه، فست فود و هتل

دسته بندی تجهیزات آشپزخانه

چرخ گوشت

چرخ گوشت چگا 42 گیربکس
چرخ گوشت الکتروکار 32 گیربکس رومیزی
چرخ گوشت 32 گیربکس مبله چگا
چرخ گوشت 32 گیربکس رومیزی چگا
چرخ گوشت 32 تسمه الکتروکار
چرخ گوشت 32 گیربکس الوا
چرخ گوشت 42 گیربکس الوا