فر پیتزا تابشی فر پیتزا پز (فر چند منظوره)

فر پیتزا تابشی
فر پیتزا پز (فر چند منظوره)

دستگاه فر چند منظوره تابشی شید پخت

امکان پخت 120 عدد پیتزا در ساعت

90 پرس برنج ته دیگی در ساعت

ابعاد دستگاه 200*100 سانتیمتر