حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


فر برنج تک پرس (ته دیگی) برنج ته دیگی پز

فر برنج تک پرس (ته دیگی)
برنج ته دیگی پز