حضور شرکت خلاق دما گستر اراک در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی تهران

9 الی 12 تیرماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 41B


چرخ گوشت چرخ گوشت 32 تسمه الکتروکار

چرخ گوشت
چرخ گوشت 32 تسمه الکتروکار