086-34130725 :: 09120940729

شیدپخت (خلاق دما گستر اراک)

تجهیزات رستوران، آشپزخانه، فست فود و هتل

چرخ گوشت چرخ گوشت 32 گیربکس الوا

چرخ گوشت چرخ گوشت 32 گیربکس الوا

ريال

معرفی دستگاه: