086-34130725 :: 09120940729
شیدپخت (خلاق دما گستر اراک) تجهیزات رستوران، آشپزخانه، فست فود و هتل مخترع و اولین تولید کننده کباب پز های تابشی، فر برنج تک پرس، فر جوجه چوبی و ..

کبابپز های تابشی اتوماتیک (فر کباب تابشی)

کبابپز های تابشی اتوماتیک (فر اتوماتیک)

کباب پز تابشی اتوماتیک
مدل: زرین
Radiant Barbecue Zarrin
ظرفیت پخت: 700
کباب پز تابشی اتوماتیک
مدل: زمرد
Zomorrod
ظرفیت پخت: 1000
کباب پز تابشی اتوماتیک
مدل: یاقوت
Yaghout
ظرفیت پخت: 400
کباب پز تابشی اتوماتیک
مدل: برلیان
Berelian
ظرفیت پخت: 1200
کباب پز تابشی اتوماتیک
مدل: برلیان عریض

ظرفیت پخت: 1200
کباب پز تابشی اتوماتیک
مدل: زرین عریض
Zarrin
ظرفیت پخت: 700
کباب پز تابشی اتوماتیک
مدل: یاقوت عریض

ظرفیت پخت: 400
کباب پز تابشی اتوماتیک
مدل: زمرد عریض

ظرفیت پخت: 1000

کبابپز های تابشی چند منظوره (فرهای تابشی سالاماندر)

کباب پز تابشی دستی آسانسوری (سالاماندر)
مدل: هامون
HAMOON
ظرفیت پخت: 20
کباب پز تابشی دستی آسانسوری (سالاماندر)
مدل: رومیزی 10 سیخ

ظرفیت پخت: 12
کباب پز تابشی دستی آسانسوری (سالاماندر)
مدل: خزر
Khazar
ظرفیت پخت: 40
کباب پز تابشی دستی آسانسوری (سالاماندر)
مدل: گهر

ظرفیت پخت: 30
کباب پز تابشی دستی آسانسوری (سالاماندر)
مدل: گهر عریض

ظرفیت پخت: 30
کباب پز تابشی دستی آسانسوری (سالاماندر)
مدل: هامون عریض

ظرفیت پخت: 20
کباب پز تابشی دستی آسانسوری (سالاماندر)
مدل: برقی

کباب پز تابشی دستی آسانسوری (سالاماندر)
مدل: رومیزی 12 سیخ

کبابپز های تابشی ریلی (فر تابشی ریلی)

کباب پز تابشی دستی ریلی
مدل: لعل - 30 سیخ 53 سانتی

ظرفیت پخت: 30
کباب پز تابشی دستی ریلی
مدل: مرجان - 20 سیخ 53 سانتی

ظرفیت پخت: 20
کباب پز تابشی دستی ریلی
مدل: عقیق - 30 سیخ
Aghigh
ظرفیت پخت: 30
کباب پز تابشی دستی ریلی
مدل: الماس - 40 سیخ
Almas
ظرفیت پخت: 40
کباب پز تابشی دستی ریلی
مدل: مروارید - 20 سیخ

ظرفیت پخت: 20
کباب پز تابشی دستی ریلی
مدل: گرانیت - 40 سیخ 53 سانتی

ظرفیت پخت: 40
کبابپز های تابشی خانگی
کبابپز تابشی خانگی
مدل: کباب پز تابشی خانگی
Home Radiant Broiler (barbeque)
ظرفیت پخت: 10