086-34130725 :: 09120940729

شیدپخت (خلاق دما گستر اراک)

تجهیزات رستوران، آشپزخانه، فست فود و هتل

واحد نمونه صنعتی

واحد نمونه کشوری سال 90

واحد نمونه کشوری در تولید کباب پز تابشی شیدپخت

واحد نمونه استانی سال 90

واحد نمونه استانی در تولید کباب پز تابشی شیدپخت

واحد نمونه سال 91

واحد استانی در تولید کباب پز تابشی شیدپخت

جدید ترین نوآوری شیدپخت - خط پخت 100 درصد مکانیزه کباب کوبیده بدون دخالت آشپز