086-34130725 :: 09120940729
شیدپخت (خلاق دما گستر اراک) کباب پز تابشی، تجهیزات رستوران، آشپزخانه، فست فود و هتل مخترع و اولین تولید کننده کباب پز های تابشی، فر برنج تک پرس، فر جوجه چوبی و ..
کباب پز تابشی

واحد نمونه صنعتی

واحد نمونه کشوری سال 90

واحد نمونه کشوری در تولید کباب پز تابشی شیدپخت

واحد نمونه استانی سال 90

واحد نمونه استانی در تولید کباب پز تابشی شیدپخت

واحد نمونه سال 91

واحد استانی در تولید کباب پز تابشی شیدپخت