086-34130725 :: 09120940729

شیدپخت (خلاق دما گستر اراک)

تجهیزات رستوران، آشپزخانه، فست فود و هتل

دیگر اخبار

تجهیز آشپزخانه صنعتی مرکزی عراق توسط شرکت خلاق دما گستر با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت


تجهیز آشپزخانه صنعتی کربلا و نجف با کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت مدل زمرد

آشپزخانه صنعتی فدک المرکزی نجف اشرف و ابوتراب کربلا توسط شرکت خلاق دماگستر با کباب پز تابشی اتوماتیک مدل زمرد تجهیز کامل گردید.

جدید ترین نوآوری شیدپخت - خط پخت 100 درصد مکانیزه کباب کوبیده بدون دخالت آشپز