086-34130725 :: 09120940729

شیدپخت (خلاق دما گستر اراک)

تجهیزات رستوران، آشپزخانه، فست فود و هتل

دیگر اخبار

مصاحبه و تهیه گزارش برنامه مستند جهش شبکه استانی آفتاب از شرکت خلاق دماگستر سازنده کباب پز تابشی اتوماتیک شید پخت


گروه مستند سازی برنامه جهش از طرف شبکه استانی آفتاب استان مرکزی روز چهارشنبه مورخ 21 مرداد ماه در شرکت خلاق دماگستر اراک حاضر شده و اقدام به ضبط برنامه جهت مستند جهش نمودند که قرار است روز یکشنبه مورخ 25 مردادماه ساعت 11 شب از شبکه استانی آفتاب پخش گردد.

جدید ترین نوآوری شیدپخت - خط پخت 100 درصد مکانیزه کباب کوبیده بدون دخالت آشپز