مصاحبه اختصاصی آقای کربلایی مدیریت خلاق دما گستر اراک با خبرگزاری ایسنا

مصاحبه اختصاصی آقای کربلایی مدیریت خلاق دما گستر اراک با خبرگزاری ایسنا = مصاحبه اختصاصی آقای کربلایی مدیریت خلاق دما گستر اراک با خبرگزاری ایسنا;

مصاحبه اختصاصی خبرگزاری ایسنا با جناب آقای کربلایی مدیریت محترم شرکت خلاق دما گستر اراک مخترع و سارنده انواع کباب پز تابشی

 

لینک مصاحبه